Vi

Institutionen för farmaci

Besöksadress: Uppsala Biomedicinska Centrum, BMC, Husarg. 3, 752 37 Uppsala. Postadress: Box 580, 751 23 UPPSALA. Fax: 018-471 4223.

Prefekt/motsv  
Erik Björk 018-471 4388
Stf. prefekt  
Per Artursson 018-471 4471
Forskningsledare  
Göran Alderborn 018-471 4473
Per Artursson 018-471 4471
Dag Isacson 018-471 4294
Hans Lennernäs 018-471 4317
Per Hansson 018-471 4027
Studierektor grundnivå  
Charlotta Alvarmo 018-471 4369
Josefina Nordström 018-471 4550
Kerstin Bingefors 018-471 4131
Magnus Bergström  
Studierektor forskarnivå  
Göran Frenning 018-471 4375
Kursadministration  
Pernilla Larsson 018-471 4343
Annette Svensson Lindgren 018-471 4977
Ekonomiadministration  
Heléne Lyngå 018-471 4495
Katalogadministration  
Pernilla Larsson 018-471 4343
Personaladministration  
Pernilla Larsson 018-471 4343
IT-ansvarig  
Göran Ocklind 018-471 4958
To top of page Arrow up