Drug Delivery

(På svenska)
Gruppen

We wish to understand drug absorption at the molecular and cellular level in order to deliver drugs more effectively via the oral route. We also focus on the distribution and function of important drug-transporting proteins in the human body in order to better understand drug disposition and drug interactions.

We take a multidisciplinary approach and combine computational chemistry and bioinformatics with cell- and molecular biology, biopharmaceutics, pharmaceutics and physical chemistry to find new ways to predict oral drug absorption, to define rate-limiting barriers to the absorption and organ distribution of different types of drugs and to characterize drug transport routes across organ barriers in important pharmacokinetic organs such as the intestine, liver and kidney.

Our research program has provided insights into new mechanisms for drug absorption, disposition and delivery, and, hopefully, suggest new therapeutic strategies for efficient oral drug delivery. It has also evolved to the national resource Uppsala University Drug Optimization and Pharmaceutical Profiling (UDOPP) which supports academic and industrial discovery projects with absorption, distribution, metabolism and elimination (ADME) profiling of compound libraries.

To top of page ^

Läkemedelsformulering

För att visa att ett nytt läkemedel fungerar och undersöka vilka biverkningar det kan ge, används en mängd olika tester, ofta djurförsök. I vår forskning utvecklar och använder vi istället cell- och datorbaserade testmetoder för att förstå hur läkemedel tas upp och sprids i våra kroppar.

Vi har bland annat utvecklat tester som förutsäger och förklarar hur ett läkemedel absorberas i vår kropp efter det att vi intagit det. I ett annat projekt studerar vi proteiner som har förmågan att transportera läkemedel in och ut ur kroppens olika organ i syfte att skapa en bättre förståelse för hur läkemedel ackumuleras i olika kroppsorgan. Här hoppas vi även finna nya förklaringar till läkemedelsbiverkningar.

Vår målsättning är dels att fortsätta utveckla effektiva ”provrörsmetoder” som alternativ till djurförsök, dels att utifrån dessa metoder förstå hur läkemedel tas upp, sprids och ackumuleras i människokroppen. Vår vision är att utifrån denna kunskap bidra till att ta fram effektivare strategier för äkemedelsutveckling och administrering.

Contact: Professor Per Artursson
per.artursson@farmaci.uu.se

To top of page Arrow up