Hjälp

Hjälp till självhjälp

Behöver du hjälp? Ring 4400 till Servicedesk!

Samtliga användare kan ringa ringa 018-471 44 00 för att få hjälp.
Servicedesk svarar direkt på din fråga eller samordnar ärendet och slussar dig vidare till rätt ställe.

Generösa telefontider
Du kan också kontakta Engelska Parkens IT-support:
  • Felanmälan görs till helpdesk@kvk.uu.se
  • Akuta ärenden till telefon: 018 471 4080
    Öppet: 08:00 – 16:30
Mjukvarusupport

Sök i datorns hjälp eller med sökmotor på Internet.

To top of page Arrow up