Please use your browser's BACK button to return to the page that brought you here.

Fördjupningsprojekt i Galenisk farmaci och Biofarmaci

Innehåll denna sida:

Fördjupningsprojekt

Inom galenisk farmaci och biofarmaci finns tre forskningsområden. Du kan göra ditt fördjupningsprojekt på institutionen inom något av dessa områden. Nedan listar vi de projekt som du just nu kan söka, men det finns ofta möjlighet att skapa ytterligare projekt vid behov/önskemål. Kontakta i så fall förslagsvis forskningsledaren i den forskningsgrupp du är intresserad av.

Galenisk farmaci

Farmaceutisk materialvetenskap

Kontaktperson: Denny Mahlin
(denny.mahlin@farmaci.uu.se)

  • The effects of nano-particle additives on amorphous spray-dried powders – physical stability and mechanical properties.
  • Rational drug formulation by screening of compound properties in model formulations.
    Plats: Insitutionen för farmaci, Uppsala/School of Pharmacy, University of East Anglia, Norwich, UK.
  • Solid state stability of amorphous compounds in aqueous environments.

Processmodellering

Kontaktperson: Göran Frenning
(goran.frenning@farmaci.uu.se)

  • The failure mechanism of spherical agglomerates: crack formation or plastic softening?
  • Flowability of spray-dried powders: shear cell measurements and comparisons with simulations.

Cellulosabaserade formuleringar

Kontaktperson: Ragnar Ek
(ragnar.ek@farmaci.uu.se

  • Development of cellulose based excipients.
  • Prolonged release of Lidocaine for pain relief.

Läkemedelsfrisättning och biotillgänglighet

Kontaktperson: Erik Björk
(erik.bjork@farmaci.uu.se)

To top of page Arrow up