Lena och Ingvar

Välkommen!

Farmacins alumnförening vänder sig till doktorander och seniorer på institutionen för farmaci samt till dem som har disputerat inom något av institutionens nuvarande ämnesområden. Till dem räknas biofarmaci, farmaceutisk fysikalisk kemi, galenisk farmaci, farmakoepidemiologi, farmakoekonomi och samhällsfarmaci.

Målet med alumnföreningen är att det ska bli lättare att hålla gamla kontakter vid liv och att skapa nya band mellan disputerade och doktorander. För att uppnå detta anordnar vi middagar, seminarier, studiebesök och mentorsverksamhet för våra medlemmar. Medlemskapet i föreningen är gratis.

Vi hoppas att detta tilltalar Dig som alumn!

Kalendarium ^
Bli medlem ^
För att bli medlem i Farmacins alumnförening ska Du registrera Dig genom Uppsala universitets centrala alumndatabas (se länk nedan). Lämna gärna Din e-postadress i samband med registreringen så att Du säkrare nås av information och utskick från oss. Kontakta oss om det skulle vara problem med registreringen! >>Nyregistrering
Mentorsverksamhet ^
Mentorprogrammet är en frivillig del av alumnverksamheten för att ge möjlighet till en ökad kontakt mellan en alumn och en adept. Kontakten kan bestå av allt från telefonsamtal till lunchmöten och studiebesök. Det finns klara regler uppställda för att mentorsverksamheten ska fungera, som framför allt säger att mentorskapet ska vara tidsbegränsat till ett år, att det som sägs mellan mentorn och adepten ska behandlas konfidentiellt och att det som diskuteras ska bygga på utbyte av erfarenheter, inte vara en vetenskaplig handledning. Genom föreningen kan Du fungera som mentor för en doktorand eller mindre erfaren alumn; på samma sätt kan Du också få kontakt med en egen mentor. Hör av Dig till oss om Du vill ha mer information eller om Du redan nu är intresserad av att vara med i mentorsverksamheten.
Kontaktinformation ^

Om det är något du undrar över eller vill ha mer information om så skriv till: alumn@farmaci.uu.se. Du kan också nå oss på telefon: Ann-Sofie Persson 018-471 49 78 (mentorsprogrammet) och Denny Mahlin 018-471 46 62 (medlemsregistrering).

Riktlinjer för verksamheten inom Farmacins alumnförening >>

To top of page Arrow up